Davet / Invitation

Değerli Katılımcılar,

Multidisipliner bir bilim dalı olan Biyomekanik alanında bilgi ve birikimlerimizi attırmak, paylaşmak ve bu alandaki çalışmalara ışık tutmak amacıyla “Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Biyomekanik Kongresi” Ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 Pandemisi nedeni ile 18-19 Aralık 2020 tarihlerinde e-kongre olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Bilimsel açıdan oldukça verimli geçeceğine inandığımız kongremizde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu
Kongre Başkanı

Dear Participants,

"10th National Biomechanics Congress with International Participation" will be held as a vırtual congress on 18 - 19 December 2020 due to the COVID-19 pandemic that effected everyone around the World. The goal of the congress is to increase our knowledge and experience in the field of Biomechanics, which is a multidisciplinary branch of science. 

We are honored to see you among us in our congress, which we believe will be very efficient in terms of science.

Sincerely,

On behalf of the Organizing Committee

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu
President of Congress

Kurullar / Committees

Kongre Başkanı / President of Congress

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu

Bilimsel Kurul / Scientific Committee

Güncellenecek / To be Updated

Bilimsel Sekreterya / Scientific Secretariat

Dr. Bora UZUN

Bilimsel Program / Program

Kurslar / Courses

1.Üç Boyutlu Modelleme Ve Yazımın Biyomekanik Deneysel Çalışmalarda Kullanım Alanları / Usage Areas of 3D modelling and printing, in Biomechanical Experimental Studies.
2.Bilgisayar Destekli ve Kontrollü Uzatma Cerrahisinde Biyomekanik İpuçları / Biomechanical Tips in Computer Aided and Controlled Lengthening Surgery.


- Kurslar sonunda başarılı olanlar arasında yapılacak değerlendirmede " En İyi Kursiyer Ödülü " verilecektir.

- ''Best Trainee Award" will be given in the evaluation to be made among the successful ones at the end of the courses. 

Ödüller / Awards

dd
- En İyi Sözel Bildiri Ödülü / Best Oral Presentation Award

- En İyi Poster Bildiri Ödülü / Best Poster Presentation Award

- En Başarılı Kursiyer Ödülü / Best Trainee Award

Ana Konular / Main Topics

Doğada Biyomekanik
Biomechanics in Nature
**
Doku Mühendisliği
Tissue Engineering
**
Spor Biyomekaniği
Sports Biomechanics
**
Mekatronik
Mechatronic
**
Yapay Organlar
Artificial Organs
**
Kardiyovasküler Biyomekanik
Cardiovascular Biomechanics
**
Ağız ve Çene Biyomekaniği
Oral and Maxillofacial Biomechanics
**
Kafatası ve Omurga Biyomekaniği
Cranial and Spinal Biomechanics
**
Kemik ve Kıkırdak Biyomekaniği
Bone and cartilage Biomechanics
**
Ligaman ve Tendon Biyomekaniği
Ligament and Tendon Biomechanics
**
Kas Biyomekaniği
Muscle Biomechanics

Hücre Mekaniği
Cell Mechanics
**
Mekanobiyoloji
Mechanobiolog 
**
Moleküler Biyomekanik
Molecular Biomechanics
**
Biyomalzemeler
Biomaterials
**
Biyomedikal Görüntüleme ve Sinyal İşleme
Biomedical Imaging and Signal Processing
**
Nano Biyomühendislik
Nano Bioengineering
**
Bilgisayar Destekli Cerrahi ve Biomedikal Robotlar
Computer Assisted Surgery and Biomedical Robotics
**
Yürüme ve Hareket Biyomekaniği
Gait and Locomotion Biomechanics
**
Ortopedi ve Eklem Mekaniği
Orthopaedics and Joint Mechanics
**
Tıbbi Cihazlar ve Ölçüm Sistemleri
Medical Devices and Measurement Systems

Güncellenecek / To be Updated

Bildiri Gönderim Kuralları / ABSTRACT SUBMISSION RULES

  • Güncellenecek / To be Updated.

GERİ BİLDİRİM / FEEDBACK

Güncellenecek.

Sözel Bildiri Sunum Kuralları / VERBAL ABSTRACT RULES

  • Güncellenecek / To be Updated

Kayıt ve Konaklama / Registration and Accommodation

Online Kayıt İçin Tıklayınız
(Click Here For Online Registration)  
KAYIT ÜCRETLERİ / REGISTRATION RATE
  ERKEN KAYIT / ADVANCED
(18 KASIM / NOVEMBER 2020 / 23:59)
GEÇ KAYIT / LATE
(19 KASIM / NOVEMBER 2020 / 00:00)
Öğrenci / Student 300 TL 400 TL
Standart 350 TL 450 TL

 

*Kayıt ücretlerine 8 % KDV dahildir. 

*Vat is included in registration 8 % fees.

*Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;
Bilimsel Etkinliklere Katılım.Online Kongre Bildiri Kitabı

*Services included in the registration fee
Participation in Scientific Events, Online Congress Book


KURSLAR / COURSES  
1.Üç Boyutlu Modelleme Ve Yazımın Biyomekanik Deneysel Çalışmalarda Kullanım Alanları / Usage Areas of 3D modelling and printing, in Biomechanical Experimental Studies. 150 TL
2.Bilgisayar Destekli ve Kontrollü Uzatma Cerrahisinde Biyomekanik İpuçları / Biomechanical Tips in Computer Aided and Controlled Lengthening Surgery. 150 TL


*Kayıt ücretlerine 8 % KDV dahildir. 
*Vat is included in registration 8 % fees. 


İletişim / Contact

ORGANİZASYON SEKRETERİ
(Organization Secretary)

Ali Yiğit

ali@redandmore.org
+90 (232) 245 14 46

http://www.redandmore.org