Davet / Invitation

Değerli Katılımcılar,

Multidisipliner bir bilim dalı olan Biyomekanik alanında bilgi ve birikimlerimizi attırmak, paylaşmak ve bu alandaki çalışmalara ışık tutmak amacıyla “Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Biyomekanik Kongresi” Ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 Pandemisi nedeni ile 26-27 Mart 2021 tarihlerinde e-kongre olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Bilimsel açıdan oldukça verimli geçeceğine inandığımız kongremizde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu
Kongre Başkanı

Dear Participants,

"10th National Biomechanics Congress with International Participation" will be held as a vırtual congress on 26 - 27 March 2021 due to the COVID-19 pandemic that effected everyone around the World. The goal of the congress is to increase our knowledge and experience in the field of Biomechanics, which is a multidisciplinary branch of science. 

We are honored to see you among us in our congress, which we believe will be very efficient in terms of science.

Sincerely,

On behalf of the Organizing Committee

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu
President of Congress

Kurullar / Committees

Kongre Başkanı / President of Congress

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu

Bilimsel Kurul / Scientific Committee

Didem KOZACI
Erol UYAR
Esat KITER
Feza KORKUSUZ
Funda TIHMINLIOĞLU
Giorgi DİMİROVSKİ
Hasan YILDIZ
Hayri ERTAN
Mahir GÜLŞEN
Murat BAŞBOZKURT
Murat BOZKURT
Özgür ŞAMPİYON
Petek KORKUSUZ
Ramazan KARAKUZU
Uğur MALAYOĞLU
Vadym KRAMAR
Vecihi KIRDEMİR
Volkan ÖZTUNA
Volodymir PAKHALUK
Wael KAFIENAH
Yevgen PASHKOV
Yusuf ARMAN
Zekeriya ÖZTEMUR

Bilimsel Sekreterya / Scientific Secretariat

Dr. Bora UZUN

Bilimsel Program / Program

Kurslar / Courses

1. Üç Boyutlu Modelleme Ve Yazımın Biyomekanik Deneysel Çalışmalarda Kullanım Alanları / Usage Areas of 3D modelling and printing, in Biomechanical Experimental Studies.
 
2. Bilgisayar Destekli ve Kontrollü Uzatma Cerrahisinde Biyomekanik İpuçları / Biomechanical Tips in Computer Aided and Controlled Lengthening Surgery.

Ödüller / Awards

- En İyi Sözel Bildiri Ödülü / Best Oral Presentation Award

Ana Konular / Main Topics

Doğada Biyomekanik
Biomechanics in Nature
**
Doku Mühendisliği
Tissue Engineering
**
Spor Biyomekaniği
Sports Biomechanics
**
Mekatronik
Mechatronic
**
Yapay Organlar
Artificial Organs
**
Kardiyovasküler Biyomekanik
Cardiovascular Biomechanics
**
Ağız ve Çene Biyomekaniği
Oral and Maxillofacial Biomechanics
**
Kafatası ve Omurga Biyomekaniği
Cranial and Spinal Biomechanics
**
Kemik ve Kıkırdak Biyomekaniği
Bone and cartilage Biomechanics
**
Ligaman ve Tendon Biyomekaniği
Ligament and Tendon Biomechanics
**
Kas Biyomekaniği
Muscle Biomechanics

Hücre Mekaniği
Cell Mechanics
**
Mekanobiyoloji
Mechanobiolog 
**
Moleküler Biyomekanik
Molecular Biomechanics
**
Biyomalzemeler
Biomaterials
**
Biyomedikal Görüntüleme ve Sinyal İşleme
Biomedical Imaging and Signal Processing
**
Nano Biyomühendislik
Nano Bioengineering
**
Bilgisayar Destekli Cerrahi ve Biomedikal Robotlar
Computer Assisted Surgery and Biomedical Robotics
**
Yürüme ve Hareket Biyomekaniği
Gait and Locomotion Biomechanics
**
Ortopedi ve Eklem Mekaniği
Orthopaedics and Joint Mechanics
**
Tıbbi Cihazlar ve Ölçüm Sistemleri
Medical Devices and Measurement Systems

Bildiri / Abstract

Son Bildiri Gönderim Tarihi(Deadline For Abstract Submission) 28 Şubat/February 2021 / 23:59


Bildiri Gönderim Kuralları / ABSTRACT SUBMISSION RULES

  • Bildiri sistemine kayıtlı değilseniz kayıt olunuz / Please sign up if you are not registered in the Abstract Submission system
  • Bildiri özeti için sisteme giriş yaptıktan sonra bildirinizi yüklemek için adımları dikkatlice okuyunuz / Read the steps carefully to upload your abstract after logging in to the Abstract Submission system
  • Bildiri özeti 250 kelimeyi geçmemelidir / Abstracts should not exceed 250 words
  • Bildiri özetlerinizi kaydedebilir,''Bilimsel Komiteye Gönder'' tuşuna basıncaya dek dilediğiniz kadar değişiklik yapabilirsiniz / You can save your abstracts and make changes as you want until you click the “Send to Scientific Committee” button.

GERİ BİLDİRİM / FEEDBACK

3 Mart / March 2021 / 23:59

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM KURALLARI / ORAL PRESENTATION GUIDELINES

  • Bildiriler online olarak sunulacaktır / Abstracts will be presented online
  • Maksimum 10 dakikalık sunum hazırlayınız / Prepare a maximum 10-minute presantation

POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI / POSTER PRESENTATION GUIDELINES

  • Bildiriler online olarak 1 sayfalık yatay pdf formatında sunulacaktır. / Posters will be presented online in 1-page horizontal pdf format.
  • Maksimum 5 dakikalık sunum hazırlayınız / Prepare a maximum 5-minute presentation.

Kayıt / Registration

KAYIT ÜCRETLERİ / REGISTRATION RATE
  ERKEN KAYIT / ADVANCED
(7 MART / MARCH 2021 / 23:59)
GEÇ KAYIT / LATE
(8 MART / MARCH 2021 / 00:00)
Standart / Standard
100 TL / 12 €150 TL / 17 € 

*Kayıt ücretlerine 8 % KDV dahildir. 

*Vat is included in registration 8 % fees.

*Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;
Bilimsel Etkinliklere Katılım.Online Kongre Bildiri Kitabı

*Services included in the registration fee
Participation in Scientific Events, Online Congress Book


KURSLAR / COURSES  
1.Üç Boyutlu Modelleme Ve Yazımın Biyomekanik Deneysel Çalışmalarda Kullanım Alanları / Usage Areas of 3D modelling and printing, in Biomechanical Experimental Studies. 150 TL / 18 €
2.Bilgisayar Destekli ve Kontrollü Uzatma Cerrahisinde Biyomekanik İpuçları / Biomechanical Tips in Computer Aided and Controlled Lengthening Surgery. 150 TL / 18 €


*Kayıt ücretlerine 8 % KDV dahildir. 
*Vat is included in registration 8 % fees. 


İletişim / Contact

ORGANİZASYON SEKRETERİ
(Organization Secretary)

Ali Yiğit

ali@redandmore.org
+90 (232) 245 14 46

http://www.redandmore.org